CHYTRÁ TOVÁRNA 4.0 firmy EXOR International na konferenci INTELu ISDF16
SMART FACTORY 4.0 from EXOR International on 2016 Intel Developer Forum ISDF16Šéf INTELu B. Krzanich s výrobky EXOR (MicroSOM System On Module, panely EXOR, SW JMobile) v demo zařízení "Smart Factory for Industry 4.0"
s IoT serverem a TSN na konferenci INTEL SoC FPGA DEVELOPER FORUM, San Francisco, 18. srpna 2016.
INTEL CEO B. Krzanich with EXOR products (MicroSOM System On Module, HMI EXOR, SW JMobile) in working model "Smart Factory for Industry 4.0"
with IoT server and TSN on the INTEL SoC FPGA DEVELOPER FORUM, San Francisco, August 18th, 2016.

Pravé tlačítko myši - otevřít / stáhnout (Right mouse click - Open / Download)

TEXTY V ČEŠTINĚ (TEXTS IN CZECH)

1) STRUČNÝ POPIS HW, SW a FUNKCÍ

2) PŘEKLAD PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PŘEDNÁŠKY DO ČEŠTINY, VZHLEDEM K VELMI RYCHLÉ MLUVĚ SE MŮŽE HODIT VÍCE NÁVŠTĚVNÍKŮM WEBU

VIDEA KE STAŽENÍ v různém rozlišení (VIDEO DOWNLOADS in different resolution)

3) VIDEO MP4. 111 MB

4) VIDEO MP4, 75 MB

5) VIDEO MP4, 24 MB

SCHEMATA ZAŘÍZENÍ (SCHEMES OF DEVICES)

6) BLOKOVÉ SCHÉMA DEMO PŘÍSTROJŮ (BLOCK SCHEME OF WORKING MODEL)

7) EXOR - microSOM (System On Module) with Cyclone V and SW JMobile

FOTOGRAFIE (PHOTOS)

8) DEMO - elektronika (WORKING MODEL - ELECTRONICS)

9) KOMPLETNÍ DEMO (COMPLETE WORKING MODEL)

10) ŠÉF INTELU B. Krzanich (třetí zleva) S TÝMEM EXOR (INTEL CEO B.Krzanich - 3rd from left - with EXOR team)Podrobnosti o vestavěných (embedded) systémech EXOR (details about embedded systems from EXOR)
http://www.exorembedded.net/